top of page

 נובמבר

שיעור 11

פיקניק

שיעור 10

פתחו את הדלת

שיעור 9

אירוע כשלונות

שיעור 8

כשלון כמקדם חיובי

 שיעור 8 | כשלון כמקדם חיובי

נובמבר- שיעור 1
Asset 27.png

 ארגז כלים 

 1. סרט הכשלונות

Asset 29.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יפסיקו לפחד מכישלון. 

 2. התלמידים יקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם כשלונות.

 3. התלמידים ישנו את תפיסתם לגבי כישלון.

 שיעור 9 | אירוע כשלונות

נובמבר- שיעור 2
Asset 31.png

 ארגז כלים 

 1. סרטון FUCKUP NIGHTS

Asset 30.png

 מטרות השיעור 

אירוע כיתתי של שיתוף בכשלונות אישיים שמטרתו לחזק את העקרונות שלמדנו בשיעור "כישלון
כמקדם חיובי" ולעודד שיח פתוח גם על הרגעים הפחות מוצלחים של כולנו.

 שיעור 10 | פתחו את הדלת

נובמבר- שיעור 3
Asset 39.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יסגלו לעצמם התנהגות פרואקטיבית.

 2. התלמידים יבינו את החשיבות של פעולה ולקיחת יוזמה.

 3. התלמידים יקבלו מוטיבציה לפעול.

 שיעור 11 | פיקניק 

Asset 40.png

 מטרות השיעור 

 1. גיבוש כיתתי

 2. היכרות עומק בין תלמידים

 3. אחריות אישית

 4. יצירת שיח ערכי בכיתה.

נובמבר- שיעור 4
bottom of page