top of page

דצמבר

שיעור 14

ביקורת

שיעור 13

לנצח את הפחד

שיעור 12

מחליטים להחליט

 שיעור 12 | מחליטים להחליט

דצמבר- שיעור 1
Asset 27.png

 ארגז כלים 

 1. סרטון על FOBO

Asset 29.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יקבלו כלים מעשיים לקבלת החלטות. 

 2. התלמידים ילמדו מהו FOBO וכיצד להתגבר עליו.

 3. התלמידים ילמדו ליישם באופן אקטיבי קבלת החלטות מהירה יותר.

שיעור 13 | לנצח את הפחד

דצמבר- שעור 2
Asset 30.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יבינו מהו פחד וכיצד ניתן להתמודד איתו.

 2. התלמידים לא יאפשרו לפחדים להוות מחסומים בחייהם.

 3. התלמידים יתנסו בשחרור פחדים.

 4. התלמידים יבדילו בין פחדים רציונאלים לפחדים לא רציונאלים.

 שיעור 14 | ביקורת

דצמבר - שיעור 3
Asset 38.png

 ארגז כלים 

 1. מערך שיעור לתלמיד
Asset 39.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יאמצו גישה מעצימה בנוגע לביקורת

 2. התלמידים ילמדו לתת ביקורת באופן יעיל

 3. התלמידים יבינו את מנגנון ההתנהגות האנושי שמופעל בביקורת.

bottom of page