top of page

 תפקיד המורה 

המורים המשתתפים במיזם הם שותפים מלאים ומהווים מקור השפעה עצום על החיים של התלמידים. 

תפקיד המורה הוא לייצר בשיעורים אלה חוויה עוצמתית ומשנת-חיים. 

כמי שאחראי על הפחת החיים בשיעורים אותם הוא מעביר על המורה לעורר סקרנות בתלמידים, להביא אנרגיה לשיעורים ולהיות הזרקור שמאיר לתלמידים את הדרך ומספק להם ידע וכלים חשובים שיעזרו להם בחיים. 

 

המורה רשאי להוסיף\להוריד תכנים מהשיעורים כל עוד הוא שומר על עקרונות הליבה של "לומדים לחיים".

bottom of page