top of page

פברואר

שיעור 21

פיקניק

שיעור 20

הסוד הגלוי לאושר

שיעור 19

מצב שמחה ON

שיעור 18

אנשים הם נכס

 שיעור 18 | אנשים הם נכס

פברואר - שיעור 1
Asset 27.png

 ארגז כלים 

 1. הרצאת טד - מחקר על אושר

Asset 29.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יבינו את חשיבות מערכות היחסים בחייהם.

 2. התלמידים ילמדו כלים לשימור מערכות היחסים עם המשפחה והחברים.

 3. התלמידים יפתחו מערכות יחסים חזקות עם המשפחה והחברים.

 שיעור 19 | מצב שמחה ON

פברואר - שיעור 2
Asset 30.png

 מטרות השיעור 

התלמידים יפתחו שליטה על המחשבות ויבחרו להסתכל על החיים בגישה חיובית ומעצימה.

 שיעור 20 | הסוד הגלוי לאושר

פברואר - שיעור 3
Asset 39.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יבינו את החשיבות של עזרה, פרגון ונתינה לאחרים.

 2. התלמידים יקבלו כלים לשמח אחרים ביומיום.

 3. התלמידים ישמחו זה את זה ויסגלו נתינה כחלק מאורח החיים.

 שיעור 21 | פיקניק 

Asset 40.png

 מטרות השיעור 

 1. גיבוש כיתתי

 2. היכרות עומק בין תלמידים

 3. אחריות אישית

 4. יצירת שיח ערכי בכיתה.

פברואר - שיעור 4
bottom of page