top of page

מרץ

שיעור 25

פיקניק

שיעור 24

מגבלה או הזדמנות

שיעור 22-23

"בחזית הכיתה"

 שיעור 22/23 | "בחזית הכיתה"

מרץ- שיעור 22-23
Asset 27.png

 ארגז כלים 

 1. קישור לסרט "בחזית הכיתה"

Asset 29.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יפתחו אמפתיה חברתית.

 2. התלמידים יראו קושי\מגבלה כהזדמנות לצמיחה.

 3. התלמידים ילמדו להתמודד עם קשיים.

 4. התלמידים ילמדו לשנות את החשיבה מ״למרות״ ל-״בזכות״.

שיעור 24 | מגבלה או הזדמנות

מרץ- שעור 24
Asset 30.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יפתחו אמפתיה ואחריות חברתית.

 2. התלמידים יראו קושי\מגבלה כהזדמנות לצמיחה.

 3. התלמידים ילמדו להתמודד עם קשיים.

 4. התלמידים ילמדו לשנות את החשיבה מ״למרות״ ל-״בזכות״.

 שיעור 25 | פיקניק

מרץ- שיעור 25
Asset 40.png

 מטרות השיעור 

 1. התלמידים יאמצו גישה מעצימה בנוגע לביקורת

 2. התלמידים ילמדו לתת ביקורת באופן יעיל

 3. התלמידים יבינו את מנגנון ההתנהגות האנושי שמופעל בביקורת.

bottom of page