top of page

אפריל

שיעור 29

מה למדנו

שיעור 27-28

שיעור חופשי

שיעור 26

לומדים את עצמנו

 שיעור 26 | מחליטים להחליט

אפריל - שיעור 26
Asset 29.png

 מטרות השיעור 

  1. התלמידים יפתחו הקשבה עצמית.

  2. התלמידים ילמדו לזהות את החוזקות שלהם.

  3. התלמידים ילמדו לזהות את התשוקות שלהם.

שיעור 27-28 | שיעור חופשי

אפריל - שעור 27-28
Asset 30.png

 מטרות השיעור 

  1. התלמידים יתרגלו למידה עצמאית.

  2. התלמידים יבינו שהם יכולים ללמוד כל מה שהם רוצים.

  3. התלמידים ילמדו לזהות את התשוקות שלהם.

  4. התלמידים ירחיבו ידע בתחום שמעניין אותם.

 שיעור 29 | מה למדנו?

אפריל - שיעור 29
Asset 38.png

 ארגז כלים 

  1. מערך שיעור לתלמיד
Asset 39.png

 מטרות השיעור 

שיעור זה מוקדש כולו לשיתוף של התלמידים בדברים החדשים שלמדו בעצמם.

bottom of page